Oferta

Usługi transportowe:

nawożenie materiałów sypkich:

 • piasek płukany,
 • piasek do zasypywania,
 • żwir,
 • pospółka,
 • ziemia ogrodowa,
 • ziemia do wyrównania,
 • czarnoziem, torf,
 • kruszywa drogowe,
 • tłuczeń betonowy.


Roboty rozbiórkowe:
 • wyburzanie budynków,
 • kruszenie gruzu,
 • wywóz gruzu.
              

Roboty ziemne:


 • wykopy ziemne,
 • niwelacja terenu,
 • zasypywanie fundamentów,
 • utwardzanie dróg,
 • budowa dojazdu do posesji,
 • wycinanie drzew i usuwanie karp
 • korytowanie pod kostkę brukową,
 • wstawianie szamb.