Kontakt

Usługi Transportowe-Roboty Ziemne
Sylwester Januszczyk

ul.Zygmuntowska 11
05-120 Legionowo

F:
T: , +48 602 323 784
E: januszczyk@wp.pl